નકલમાં અકલ નો હોય.


વાત છે, ઘોડા અને ગધેડાની
એક સેઠ પાસે એક ઘોડો અને એક ગધેડો હતો.
સેઠે ઘોડાની પીઠ ઉપર પાંચ મણ મીઠાની ગુણ મુઈકી અને ગધેડાની પીઠ પર બે મણ રુ ની ભારી મુઈકી.
હવે ઘોડો અને ગધેડો બેય હાલતા થ્યા.ઘોડાને પાંચ મણ મીઠાની ગુણનો વજન વધારે લાગતો હતો અને ગધેડો બે મણ રુ ની ભારી લઈને ખુશ થાતો થાતો હાઈલો જાતો’તો.
યા વચ્ચે એક નદી આવી.ઘોડાને વિચાર આવ્યો કે જો હુ અડધો કલાક પાણીમાં બેસી રહુ તો બધુય મીઠુ પાણીમાં ઓગળી જાય અને ભાર ઓછો થઈ જાય.
ઘોડો અડધો કલાક પાણીમાં બેઠો.બધુય મીઠુ પાણીમાં ઓગળી ગ્યુ.હવે ઘોડો નવરો થૈ ગ્યો અને ડોકી હલાવતો- હલાવતો હાલતો થૈ ગ્યો.
આ જોઈન ગધેડોય અડધો કલાક પાણીમાં બેઠો..હવે મજાની વાત’તો ઈ સે કે રુ જેમ પાણીમાં પલળે ઈમ વધારે વજન વાળુ થાય.
ઓલો ગધેડો યાન’યા ધબ થૈ ગ્યો હો !
એટલા હાટુ થૈન કેવાય સે કે ” નકલમાં અકલ નો હોય”

આની આગળનો બ્લોગ શુદ્ધ ગુજરાતીમાં લખ્યો’તો .એથી વડીલ શ્રી વિ.કે.વોરા સાહેબ અને બહેન શ્રી નિમિષા શર્માના આગ્રહથી કાઠિયાવાડી ભાષામાં લખ્યુ સે.

Advertisements
Categories: નાની પણ મોટી વાતો | ટૅગ્સ: | Leave a comment

પોસ્ટ સંશોધક

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: