એક સિગારેટનું ધિગાણુ


હમણા હું પાનનાં ગલ્લે ઊભો’તો,ત્યાં છગન આયવો
છગન – ભાઈ એક સિગારેટ આપો તો ?
[ગલ્લાવાળો એક સિગારેટ આપે છે]
છગન – માચીસ તો આપો ?
ગલ્લાવાળો – નથી
છગન – સિગારેટ રાખો છો ,ને માચીસ નથી રાખતા ?
ગલ્લાવાળો – અમે તો જુલાબની ગોળી પણ રાખ્યે છીએ ! [ સમજાય પછી દાંત આવે]
[છગને મારી પાસે માચીસ માંગી]
મે કિધુ – આ સિગારેટ કેટલાની ?
છગન – બે રુપિયાની
મે કિધુ – તો પચાંસ પૈસાની માચીસ નો લેવાય
[છગને બીજા ભાઈ પાસે માગી .બધા પાહેથી આવો જ જવાબ મળ્યો]
[છગને થોડોક મગજ હલાયવો, એક ખુણામાં અંધારા જઈને આમ-તેમ ફાફા મારવા લાગ્યો.એટલામાં ત્યાંથી મગન નિકળે છે]
મગન – કા છગન્યા ? શું શોધે છે ?
છગન – મગ્ના, મારી પચાંસ રુપિયાની નોટ ખોવાય ગઈ
[મગન પાછો મારા જેવો દોઢ ડાહ્યો .એણે માચીસ કાઢીને દિવાસળી સળગાવી.તરત જ છગને એની સિગારેટ , એમાંથી સળગાવી લિધી.]
છગન – એલા મગન્યા ? જાવા દે, નહી મળે ! [ એમ કહીને છગન ત્યાંથી ચાલ્યો ગ્યો, પણ પાછળથી મગને આખી માચીસ ખાલી કરી દિધી]

Advertisements
Categories: 'તોફાની' જોક્સ | ટૅગ્સ: | Leave a comment

પોસ્ટ સંશોધક

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: