છગન અને મગન ૫૦ રૂપિયાની નોટ છાપવા બેઠા.


હમણા છગન અને મગન ૫૦ રૂપિયાની નોટ છાપવા બેઠા.


કાઈક ખામીને લિધે નોટ ૫૦ રૂપિયાને બદલે ૩૦ રૂપિયાની છપાય ગઈ.


છગન અને મગન બન્ને વિચાર કરે કે હવે શું કરવુ ?


બન્નેએ વિચાર કર્યો કે ગામડામાં કોઈને ખબર નહી પડે અને ૩૦ રૂપિયાની નોટ ત્યાં હાલી જાશે.


છગન એન મગન બેય ગાંમડાની એક દુકાને ગયા.


છગને દુકાનદારને પુછ્યુ ” ૩૦ રૂપિયાના છુટા આપો “


દુકાનદાર – ૩૦ રૂપિયાની નોટ ?


છગન – “હા ! શહેરમાં હમણા બારે પડી છે .ગાંમડામાં આવતા વાર લાગે.”


દુકાનદારે ૧૫-૧૫ ની બે નોટ આપી.


છગન – ૧૫ રૂપિયાની નોટ ?


દુકાનદાર – ” હા ! ગાંમડામાં હમણા બારે પડી છે.શહેરમાં આવતા વાર લાગે “


Advertisements
Categories: 'તોફાની' જોક્સ | ટૅગ્સ: | Leave a comment

પોસ્ટ સંશોધક

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: