એક નાનકડી કથા


 

એક નાનકડુ ગામ હતુ
ઈમા એક મોહનભાઈ રેતો તો,એકવાર ઈમના ઘેર ચોરી થઈ ગઈ.

ઈમના ઘરમાં કાઈ જ નો રયુ.
એટલામાં એક સાધુ ગામનાં પાધરેથી પસાર થાતો હતો.

મોહનભાઈ એ સાધુ જોઈને કિધુ  “હે મહાત્મા,હુ કંગાળ થઈ ગ્યો.મારી પાસે કાઈજ નો રયુ.હુ શુ કરુ “
સાધુ કહે  “ઈમ કાઈ નો રયુ ?”
મોહનભાઈ  “હા,મહાત્મા કાઈ જ નો રયુ “
સાધુ કહે  ” તો એક કામ કર તારો એક હાથ કાપીને મને આપી દે ,હુ તને ૫૦૦૦ રૂ. આપુ”
મોહનભાઈ કહે  “એક હાથથી હુ કેવી રીતે જીવ ?”
સાધુ કહે  ” તો એક પગ આપી દે,હુ તને ૧૦,૦૦૦ રૂ આપીશ”
મોહનભાઈ કહે  “હે સંત મહાત્મા,એક પગથી હુ કેવી રીતે જીવન પસાર કરુ “
સાધુ કહે  ” તો એક આંખ આપી દે,હુ તને ૨૦,૦૦૦ રૂ આપીશ”
મોહનભાઈ કહે  “પણ એક આંખથી હુ ન જીવી શકુ મહાત્મા ?”
ત્યારે ઈ સાધુ મહાત્મા બહુ સરસ જવાબ આપે છે “વત્સ,હવે સરવાળો માંડ,તારી પાસે કેટલી મિલ્કત છે ?”
  “તારી પાસે બે હાથ છે,બે પગ છે,બે આંખ છે…..આનાથી મુલ્યવાન મિલ્કત કઈ?”

જા વત્સ,આ મિલ્કતનો સારી જગ્યાએ ઉપયોગ કર,સફળતા જરુર મળશે.તુ મહેનત કર ,દ્વારકાવાળો તારી સંગાથે જ છે.

-ભુરીયો દ્વારકાવાળો “તોફાની”

Advertisements
Categories: લોકકથાઓ | ટૅગ્સ: | Leave a comment

પોસ્ટ સંશોધક

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: